torsdag 30. januar 2014

Bombehøsten 2013

Fuglemessig var forekomsten av sjeldenheter høsten 2013 et stykke under par, men på sommerfuglfronten er det ikke lov å klage. Utrettelig innsats med lysfeller og vintråder gav god uttelling, i alle fall for de som heter Sveinung Larsen.

Det startet 5. august da en kjempelavspinner, Lithosia quadra, satt i lysfella i merkeskogen. Kun 11 funn i Norge fra før.

Neste smellen kom 8. september i form av et pileordensbånd, Catocala nupta, på vintråd i Herberg. Fra før av er denne arten kun funnet på Østlandet, med ett funn i Kristiansand som nærmeste. Altså ny art for Vestlandet.Et nytt individ ble sett i dagslys i Herberg 21. september (ikke rapportert) og enda ett satt i trakten på lysfella samme sted 1. oktober. 3 funn åpner for våte drømmer om en lokal fast bestand, men foreløpig anser vi funnene som tilfeldige.
 
Den helt store smellen materialiserte seg 5. oktober. Norges første funn av askekappefly, Lithophane semibrunnea, satt og mesket seg på vintråd i en poppel i Herberg.
 
Neste raritet ble et ringkvistfly, Xylena exsoleta, som satt i lysfella i Herberg 7. oktober. Kun 8. funn i landet og 2. på 2000tallet. Verd å merke seg at dette var det eneste kvistflyet i lysfellene hele høsten, samtlige svartkantkvistfly, Xylena vetusta (mange), er funnet på vintråder.


Enda var det ikke helt slutt på bombene. 27. oktober var det fortsatt noen få fly på vingene. Ett ukjent fly på trådene i Herberg ble først penset inn mot en forventet ny art, variabelt flatfly, Conistra vaccinii. Nærmere studier skulle vise at det dreide seg om den vesentlig sjeldnere arten rødlig flatfly, C. erythrocephala. Nok en ny art for Vestlandet, kun kjent fra området rundt Oslofjorden og kysten sør til Kristiansand.
 
Alle foto i denne posten: Sveinung Larsen
 
The fall of  2013 proved very good for rare Lepidoptera at Utsira. Norways first Tawny Pinion, 8th Sword-grass and 12th Four-spotted footman as well as the first  3 Red underwings and Red-headed chestnut for Western Norway.
 
JAU

onsdag 29. januar 2014

Utsiras første entomologiske bombe:
Trekkøyenstikker, Hemianax ephippiger

Høsten 2011 var vi så heldige å ha Nigel Goodgame som fast ringmerker. Det viste seg at han hadde kunnskaper om mer enn bare fugl. 29. september så han en øyenstikker han reagerte på, det skulle vise seg å være Norges andre funn av trekkøyenstikker og vår første bombe på insektsfronten var et faktum.

Foto: Nigel Goodgame

Utsiras first entomologic rarity was norways second ever Vagrant Emperor identified by Nigel Goodgame in September 2011.

JAU

mandag 27. januar 2014

Korsedderkopp, Araneus diadematus

Denne lettkjennelige edderkoppen finnes "over alt" på Utsira. Både på bebyggelse, i plantningene, i lyngheiene og på svaberg. Sitter gjerne helt åpent midt i nettet og venter på bytte. Grunnfargen varierer kraftig, men det hvite korset på ryggen er et greit kjennetegn i alle nyanser.

Foret opp et par stykker i merkebua på vårfluer en sommer, de kan bli temmelig svære! (Sett med norske øyne).
JAU

søndag 26. januar 2014

Mauresvermer, Hyles gallii

Ingen sjeldenhet, men en skikkelig flott sommerfugl. Første registrering på Utsira 28. juli 2012. I 2013 funnet 3 dager fra 2.-7. august med topp på 5 individ 2. Alle tatt i lysfelle.

JAU

lørdag 25. januar 2014

Tobåndet vepseblomsterflue, Chrysotoxum bicinctum

En temmelig lettbestemt blomsterflue. Sparsomt med funn på Vestlandet, men ser ut til å være vanlig rundt Oslofjorden. 8 funn i Rogaland inkludert 1 ind i Kvalvik på Utsira 8. juli 2013. Første funn i Rogaland så sent som i 2009, så den KAN være en nykommer, men det er vel like sannsynlig at det kommer av mangel på flueinteresserte...


For artsbestemming av blomsterfluer anbefales Nationalnyckelns 2 bind om temaet på det sterkeste, jeg fikk nøklet meg fram til flere arter uten noen tidligere erfaring. http://naturbokhandelen.no/Boker/Nationalnyckeln/rstadv_J

JAU
Mørkt klippefly, Standfussiana lucernea

Før vi startet opp med lysfellefangst på Utsira var det kun et fåtall funn i Rogaland av dette nattflyet; 5 i Suldal og 5 på Karmøy. På Utsira har dette vist seg å være en temmelig vanlig art om sommeren. Vi har funn fra 22. juni til 31. august. Høyeste registrerte dagsantall er 10 individ 23. juli 2013.


 
 

Dette er en blogg om registrering av artsmangfold på Utsira.

Utsira har i en årrekke vært kjent for sin tiltrekningskraft på fugl. Vi har en egen fuglestasjon som tar seg av registrering og publisering av fugleobservasjoner. Fugler vil derfor bli nedprioritert her, uten at vi utelukker enkelte innlegg også om dem. For informasjon om fuglelivet anbefaler vi hjemmesiden til fuglestasjonen http://www.utsirafuglestasjon.no/ og facebooksiden https://www.facebook.com/pages/Utsira-fuglestasjon/133225046750713.

De siste årene har noen av oss begynt å jobbe med andre artsgrupper. Lepidoptera (sommerfugler) begynner vi å få et lite materiale på og vi har så vidt begynt å skrape i f.eks edderkopper og blomsterfluer. Dette er noe vi vil fortsette med i årene framover og forhåpentligvis vil vi etter hvert få et ganske godt bilde av hva som finnes på Utsira. Alle artsgrupper er interessante og vil bli forsøkt jobbet med, men det er viktig å huske at vi er glade amatører som må lære å bestemme hver eneste nye art fra bunnen av,

I bloggen vil vi publisere både siste nytt fra feltarbeidet i sesongene og presentere forskjellige arter.

JAU