søndag 16. mars 2014

Ikke helt optimale forhold i helga, mye vind og en del nedbør. Vi satset allikevel friskt natt til søndag med lysfeller i både Merkeskogen og Herberg samt vintråder. Merkeskogen nøyde seg med en Agonopterix heracliana/ciliella. Noe bedre i Herberg med en Agonopterix, 6 marsmåler Phigalia pilosaria og ett fiolett vårfly Cerastis rubricosa. Sistnevnte utgjør Norges tidligste funn av arten iht artskart.

Foto: Sveinung Larsen

Less than optimal conditions this weekend. Best find Norways earliest Red Chestnut.

torsdag 13. mars 2014

Atle har vært ute og funnet nye arter i planteriket.

1464 Lycopodium annonitum Stri kråkefot
1465 Cirriphyllum piliferum Lundveikmose
1466 Sphagnum strictum Heitorvmose
1467 Orthotrichum anomalum Fakkelbustehette
1468 Grimmia pulvinata Kvitknausing
1469 Metzgeria conjugata Kystband

tirsdag 4. mars 2014

Årets første Siragull og Norges tidligste svartkantkvistfly

Sveinung var ute med trådene i helga og det går jo ikke an uten at Utsira produserer noe morsomt. Det ene dyret som satt seg var et svarkantkvistfly, Xylena vetusta, på fredagskvelden mens vi fortsatt skrev februar. Tidligste funnet på artskart er 9. mars, så da starter vi med å logge en norgesrekord.


Art nummer 1463
Lørdag 1. mars fotograferte selvsamme Sveinung en flue med ganske markerte vingetegninger. Etter studier på nett mener vi denne må tilhøre slekten Tephrites og heller mot T. vespertina. Uten relevant litteratur er det farlig å claime arter da det kan være forvekslingsarter vi ikke har fått med oss.
Skulle det vise seg at den ikke kan tas sikkert til art blir det fortsatt årets første siragull da vi teller både familier uten bestemte slekter og slekter uten bestemte arter.
 

Begge fotos: Sveinung Larsen

The first moth on the winethreads this year was a Red Sword-Grass, the first ever February record in Norway. An assumed Tephrites vespertina count as the first new species for Utsira in 2014 (even if it turns out to be a T. sp. it will Count as new).

JAU