tirsdag 5. august 2014

Dobbelsjekking gir resultater, Sveinung slår til igjen!!!!
Med 2 tidligere funn fra Aust-Agder og 2 fra Vest-Agder som de eneste i Norge (kilde: artskart) er
1592 Sandnebbmott, Agriphila latistria
for en skikkelig godbit å regne.


Foto: Sveinung Larsen

Another rarity in the Utsira lighttraps. Norways 5th and Rogalands first White-streak Grass-weener.

Jau

mandag 4. august 2014

Da smalt det igjen!! Spinnmøll er en vanskelig gruppe, flere av artene kan kun skilles fra hverandre med DNA. I dag tok Sveinung med seg en inn for å sjekke om den lot seg artsbestemme. Det gjorde den:
1583 Yponomeuta rorrella. 8 plotter i hele landet og ny for Rogaland i følge artskart. I følge informerte kilder finnes det et funn fra Ogna, Hå i fjor som ikke er registrert i basene, men søker du på artskart får du kun opp funn fra Utsira i Rogaland :O).
Foto: SLA

I helga var jeg på Haganeset og lette etter voksne sivgresshopper siden både Naturhistorisk museum i Oslo og Stavanger museum har ytret sterke ønsker om å få tilsendt eksemplarer. Fant fortsatt kum nymfer av sivgresshopper, men av alle ting dukket det opp en art til! Den mye vanligere
1584 Grønn markgresshoppe, Omocestus viridulus.

1585 Sjøsivaks, Schoenoplectus lacustris
1586 Haremat, Lapsana communis
1587 Grønnløvtege, Elasmostethus interstinctus
1588 Depressaria badiella
1589 Gelechia sabinellus
15890 Lyngheinebbmott, Crambus ericella
1591 Rødt heifly, Anarta myrtilli
Foto: SLA


Todays record of Willow Ermine is only the 9th for Norway and a first for Rogaland according to the public databases feeding artskart. Even though we've received information that there is a record further south in the county last year not registered to these bases, this is still a very good find.

JAU