onsdag 14. januar 2015

Det er vel på høy tid å få med de siste artene fra 2014...
1614 Lyngfjærmøll, Amblyptilia acanthadactyla
Foto: S. Larsen
1615 Stor frostmåler, Erannis defoliaria

1616 Svartfotlav, Cladonia phyllophora

Og så er Atle allerede i gang med 2015sesongen.
1617 Grannflette, Hypnum andoi
1618 Kystmoldmose, Eurhynchium striatum
1619 Vribustehette, Orthotrichum pulchellum
Foto: A.Grimsby
1620 Revemose, Thamnobryum alopecurum.