lørdag 17. mai 2014

1496 Hesperocorixa sahlbergi
1497 Australsk tybille, Ptinus tectus

Det er ikke så vanskelig å finne nye arter for Utsira, det handler mest om å finne tid til å bestemme det som dukker opp. I dag ramlet det en buksvømmer i fanget til Sveinung, den fikk vi bestemt til Hesperocorixa sahlbergi med god hjelp av ekspertise på artsobservasjoner.
Art nummer to, australsk tyvbille, ble funnet innendørs av lokalbefolkningen og samlet inn. Etter litt leting på nett fikk vi identifisert også denne.

"It's all in the details". Form og behåring på framføttene er et kriterium for å artsbestemme 6-7mm lange buksvømmere.

Og sånn ser en 3mm stor australsk tyvbille ut når vi får forstørret den opp litt.

JAU

søndag 11. mai 2014

Litt mer liv i fellene i dag. Utsiras 3. funn av dvergstjertspinner, Clostera pigra, satt i skinneren i Merkeskogen. Et broket kveldfly, Acronicta auricoma, er også ett brukbart funn lokalt sett med kun 6 tidligere registreringer på øya.
Ellers lokal tidligrekord med to ukers margin for den langt vanligere arten brunt lærfly, Mniotype adusta.
Dvergstjertspinner

Broket kveldfly
 
 
Utsiras 3rd Small Chocolate-tip and 7th Scarce Dagger was sitting in the lighttraps today, as well as the earliest record of Dark Brocade with a two week margin.
 
JAU

lørdag 10. mai 2014

Det våres og artsutvalget øker. Atle er stadig ute og finner nye vekster og vi har også fått nytt i både håv og lysfelle.
1490 Teppekildemose, Philonotis fontana
1491 Kystflak, Calypogeia arguta
1492 Nyresoleie, Ranunculus auricomus
1493 Punktseljefly, Orthosia gracilis. Første funn i Rogaland nord for Boknafjorden
1494 Liten droneflue, Eristalis arbustorum
1495 Vårdroneflue, Eristalis picea. Første plott for Rogaland i artskart.

Årets første bredbåndpraktvikler, Falseuncaria ruficiliana satt i lysfella i natt. Det er ny norsk tidligrekord med 16 dagers margin.

                                          Punktseljefly til venstre med tverrlinjet seljefly
                                          til sammenligning.

Utsira and Northern Rogalands first Powdered Quaker was caught in a lighttrap last night as well as Norways earliest recording of Red-fringed Conch.

JAU