tirsdag 7. oktober 2014

Årets bombeuke for fuglefolket kom og gikk uten en eneste ny lepidopteraart på Utsiralista. Nevneverdig er dog 2 nye funn av ringkvistfly, Xylena exsoleta. Med disse er totalt antall plott i artskart oppe i 9, hvorav 3 er fra Utsira. Bildet viser et ringkvistfly til venstre med et langt vanligere svartkantkvistfly X. Vetusta, til sammenlignig.

Fugleturistene var knapt kommet seg om bord på Rutebåten søndag kveld før vi var i gang igjen. Sveinung plukket først inn en flott hunn
1611 vandrelinjemåler, Orthonama obstipata,
fra vinsnorene søndag kveld og fant nok et eksemplar av samme art, dog noe mer slitt, i lysfelle mandag morgen. Tidligere er kun 12 funn plottet på artskart og vi satt ny nordgrense for Vestlandet.
                                          Foto: S. Larsen

 

Atle har som vanlig gått med nesa i bakken og bidrar også denne gang med et par nye arter:
1612 Raggkjuke, Trametes hirsuta
1613 Svovelsopp, Hypholoma capnoides
                                          Foto: A. Grimsby

Two new records of Sword-Grass gives Utsira one third of the Norwegian records. Utsira's two first records of Gem is also good finds, 13th and 14th for Norway.  All status material is taken from "artskart", there may exist more records not registered in any of the feeder databases.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar